Tarieven variëren van € 65,- tot € 90,- excl. BTW per uur, afhankelijk van de vraag.

Intakegesprek nieuwe werknemer € 200,– excl. BTW incl. rappportage per mail

Trainingen, workshops € 395,- BTW vrij per dagdeel.

Ontwerpen training, op aanvraag.

Dagvoorzitter € 395,- excl. BTW per dagdeel

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens, omdat u gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

De persoonsgegevens die ik met name verwerk zijn:

voor- en achternaam/adres/telefoonnummer/emailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

dossierbeheer en facturering

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de AVG

Naam verwerkingsverantwoordelijke:

D.S. Berger-Bick / Zon Advies

Stadhouderslaan 9

2586 TS DEN HAAG

Ik leg van cliënten in mijn coachpraktijk de volgende gegevens vast:

 1. Persoonsgegevens
v Naam, adres, postcode, woonplaats
v Geboortedatum
v (Mobiel) telefoonnummer
v Email-adres, persoonlijk en, indien van toepassing, van werkgever
 1. Doeleinden verwerking
v Dossiervorming i.v.m. klantcontact
v Bewaartermijn i.v.m. mogelijke aansprakelijkheid
v Facturering

Daarnaast leg ik in het cliëntendossier gegevens vast over de werksituatie en achtergronden omtrent de levenssfeer voor zover deze van belang zijn.

 1. Het informeren van de cliënt over het cliëntendossier
v Tijdens een intakegesprek neem ik met cliënten door welke persoonsgegevens worden verwerkt en vul deze samen met hen in op een intakeformulier
v Op mijn website staat een privacyverklaring
v Cliënten hebben recht op inzage van de gegevens die ik verwerk
v Cliënten hebben recht op wijzigen/wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.
v Ik neem met cliënten tijdens het intakegesprek door dat ik een beroepsgeheim heb vanuit mijn beroepscode en dat alle gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden.
 1. Wie er werkt met de cliëntendossiers
v Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
v Ik bespreek wel eens met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat geschiedt altijd anoniem en onherkenbaar.
 1. Beveiliging van cliëntendossiers
v Ik werk met digitale cliëntendossiers, die worden opgeslagen in PerfectView. PerfectView is beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast werk ik met een screeningsprogramma van Thomas International. Het account van dit programma is beveiligd met een wachtwoord.
v Ik werk tevens met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kamer bewaard.
v Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.
v Ik kan de cliëntendossiers ook via mijn smartphone bereiken, middels een app van PerfectView. Mijn smartphone is zowel met een pincode als met een vingerafdrukscanner beveiligd.
 1. Externe personen

Cliëntgegevens worden indirect gedeeld met:

 • PerfectView (verwerkersovereenkomst is aangegaan)
 • Thomas International (verwerkersovereenkomst is aangegaan)
 • Adminstratiekantoor Beje (alleen in het kader van facturatie)
 • Moneybird (alleen in het kader van facturatie)
 1. Datalekken
v Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen

Den Haag, 20 mei 2018