Leerwerkplekbegeleiding| Training | (Job)Coaching

Zon begeleidt in mentaliteit

ZON staat voor Zorg en Onderwijs Netwerk en begeleidt mensen in hun ontwikkeling tot vakman of vakvrouw. Opleiding en praktijk blijken niet altijd goed op elkaar aan te sluiten. ZON verbindt al meer dan 10 jaar de arbeidsmarkt met het onderwijs en vice versa en zorgt daarmee voor kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door ze te begeleiden en werkgevers te ontzorgen.

Dreigend tekort aan bouw en zorgpersoneel

Met haar achtergrond in zorg en onderwijs heeft Daniëlle Berger veel ervaring in het motiveren, begeleiden en opleiden van mensen die om allerlei redenen uit het arbeidsproces zijn geraakt. Dit doet zij door een uitgebreide intake op alle leefgebieden en het creëren van een sociaal netwerk zodat de kandidaat de verantwoordelijkheid en consequenties van het hebben van een baan weer zelfstandig kan dragen.
Anders dan traditionele Jobcoaches van het UWV of gemeenteafdelingen is ZON onafhankelijk van andere partijen, niet subsidiegedreven en heeft zij vooral het verbinden van mensen tot doel.

Social Return beleid

Voor bedrijven biedt ZON de oplossing om concreet invulling te geven aan social return, door gerichte begeleiding van de medewerker met doel ze “in de baan te houden” en een sterke toekomst te bieden. In de projecten kan ZON de verbindende factor zijn voor bewoners. Met woningcorporaties en gemeenten denkt ZON mee over het opstarten van sociale projecten. Onderhoudsbedrijven kunnen zich hiermee onderscheiden van andere partijen in de markt terwijl zij tegelijkertijd hun personeelsbestand op volle sterkte kunnen houden.

Verzuimbegeleiding

Zieke medewerkers gaan, al dan niet met aanpassingen, weer aan het werk en blijven gemotiveerd door ze een mentaal en fysiek gezonde omgeving te bieden.  Vaak speelt motivatie een rol waar het gaat om al dan niet langdurig verzuimen op het werk. ZON houdt alle betrokkenen de spiegel voor. Welk verzuimbeleid willen we hanteren? En houden we ons daar dan ook aan? Mag ik als medewerker verwachten dat er altijd begrip is voor mijn situatie. Of heb ik ook plichten?

Kortom, Zon laat mensen weer stralen!