Leerwerkplekbegeleiding| Training | (Job)Coaching

Leerwerkplekbegeleiding

Zowel deelnemers als hun leidinggevenden hebben het beste met het bedrijf en met elkaar voor. Wanneer een volwassene (weer) gaat studeren kan het zijn dat een collega op de werkplek wordt aangewezen als praktijkopleider. Natuurlijk is deze persoon dé aangewezen tutor om de deelnemer vlieguren te laten draaien. Om er voor te zorgen dat de deelnemer ook het theoretisch deel van zijn studie in de praktijk leert toepassen  en de opleider bovendien objectief blijft beoordelen, kan Zon extra begeleiding bieden.

Zon heeft ruime ervaring binnen bedrijven en kan in korte tijd werkprocessen in kaart brengen. Zo is zij in staat om in korte tijd een profiel voor een functie te omschrijven en zelfs nieuwe functies te creëren (jobcarving). Dit kan uiteraard ook voor het beschrijven van een leerwerktraject.

Tijdelijk management voor duurzame veranderingen

Een organisatie besluit vaak een interim-manager/adviseur in te zetten voor het oplossen van een crisis, vertrek of ziekte van een lijnmanager of het leiding geven aan projecten of veranderingen.

Zon neemt waar nodig het voortouw

Zon kan in tijden van crisis, onzekerheid, herstructurering of verandering afhankelijk van de situatie verschillende rollen vervullen. In de rol van verandermanager, sparringpartner, coach, procesmanager of projectmanager neemt Zon waar nodig het voortouw bij de ontwikkeling en implementatie, met alle daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Zon kan als objectieve en onbevangen buitenstaander met de opdrachtgever meedenken in perioden van verandering of spanning. Zon is daarbij sparringpartner voor directies, project- en procesmanagers en voor ondernemers die alleen staan aan de top.

Functioneel interim-management

De praktijk laat zien dat interim managers vooral worden ingezet bij het managen van veranderingsprocessen. Maar zij worden ook ingezet voor crisismanagement (binnen een afdeling) of voor het tijdelijk uitoefenen van managementfuncties binnen een organisatie. Een combinatie van functioneel management, verandermanagement en consultancy of coaching komt in de praktijk regelmatig voor.

Voor deze vormen van advies en begeleiding kunt u bij Zon terecht.